Ons Doel

Bij BeiGene worden we gedreven door de kracht van verandering. Onze nieuwe wereldwijde strategie, Change Is the Cure, zal onze inspanningen op vijf focusgebieden sturen: wereldwijde gezondheid bevorderen, mensen mondiger maken, duurzaam innoveren, gemeenschappen ondersteunen en verantwoord ondernemen. Binnen elk aandachtsgebied hebben we twee strategische prioriteiten vastgesteld waartegen we concrete doelstellingen zullen afzetten en onze vooruitgang zullen rapporteren.

Change Is the Cure definieert onze intrinsieke motivatie om verder te denken dan onze producten en biedt ons een pad om een betere wereld te helpen creëren. Wij zullen verandering leiden door:

  • Het streven om levensreddende medicijnen toegankelijk te maken voor miljarden patiënten meer over de hele wereld;
  • De status quo uit te dagen, grenzen te verleggen om het onmogelijke mogelijk te maken;
  • Aanpakken van onrechtvaardigheden en ongelijkheden;
  • Kansen creëren voor mensen om zich te ontplooien.

Vooruitgang in de wereldgezondheid

Meer mensen over de hele wereld toegang geven tot betaalbare, geavanceerde geneesmiddelen

Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot innovatieve, levensveranderende geneesmiddelen. Van de ontdekking van nieuwe therapieën tot het vergroten van ons commerciële bereik, werken wij aan het dichten van de gezondheidskloof door de toegang tot patiënten wereldwijd uit te breiden. Het is onze visie om de biotechnologische industrie te transformeren door het creëren van impactvolle medicijnen die toegankelijk en betaalbaar zullen zijn voor veel meer kankerpatiënten over de hele wereld. Om dit te bereiken hebben we een gedifferentieerde aanpak binnen de sector ontwikkeld:  

  • Wij hebben een brede pijplijn, waaronder vele preklinische kandidaten met “first-in-class” of “best-in-class” potentieel, die wij ontwikkelen om patiënten van baanbrekende geneesmiddelen te voorzien. 
  • Ons nieuwe model voor klinische ontwikkeling omvat klinische studies die grotendeels zonder hulp van klinische onderzoeksorganisaties (CRO’s) uitgevoerd worden en maakt gebruik van wereldwijde studies om patiënten sneller te includeren, waardoor we de tijd en kosten van klinische studies met tot wel een derde kunnen terugdringen.
  • Onze commercialiseringsbenadering tracht de toegang tot onze geneesmiddelen snel uit te breiden tot zowel ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten en de prijs van onze geneesmiddelen op een niveau te brengen dat ze voor meer patiënten toegankelijk zullen zijn. 

In al onze activiteiten worden onze inspanningen ondersteund door uitgebreide veiligheids- en kwaliteitssystemen om onze patiënten te beschermen en transparantie te bieden aan onze belanghebbenden.

 

Verbintenis tot toegang

Bij BeiGene zijn we ervan overtuigd dat patiënten recht hebben op toegang tot innovatieve geneesmiddelen tegen betaalbare prijzen, ongeacht waar ter wereld ze wonen. Om levensreddende of levensverlengende therapieën sneller bij meer patiënten te krijgen, maakt BeiGene gebruik van wereldwijde klinische studies om geneesmiddelen van hoge kwaliteit te ontwikkelen in een korter tijdsbestek dan de gemiddelde klinische studie.

Wij hebben tot op heden meer dan 90 lopende of geplande klinische studies en meer dan 30 cruciale of potentiële registratiestudies lopen in meer dan 45 geografische gebieden. Deze regio’s omvatten China, Brazilië, Polen, Mexico en Turkije, die gewoonlijk niet als vroege mogelijkheden worden beschouwd voor klinische studies van innovatieve kandidaten voor oncologiebehandelingen.

Wij zijn in staat om de toegang tot levensreddende therapieën verder uit te breiden door gelijkgestemde partners te identificeren met dezelfde passie voor het redden van levens. Door gebruik te maken van onze middelen voor onderzoek, ontwikkeling en commercialisering of door samen te werken met partners om onze therapieën naar nieuwe delen van de wereld te brengen, maken we gebruik van partnerschappen om onze missie na te streven om miljarden mensen meer te bereiken met essentiële geneesmiddelen.

Als onderdeel van de inspanningen van BeiGene om de patiënt centraal te stellen in alles wat we doen, zijn we doordacht en doelgericht wat betreft de verschillende vormen van ondersteuning die we zowel aan patiënten als aan hun verzorgers bieden.

Toewijding aan kwaliteit

Onze belofte

Wij beloven een onuitputtelijke inzet voor veiligheid, naleving en kwaliteit van onze producten, ons onderzoek en onze diensten.

Wij streven ernaar kwaliteit te leveren die voldoet aan de verwachtingen van patiënten en regelgevende instanties of die deze zelfs overtreft.

Wij stellen al onze collega’s en medewerkers in staat kansen te ontdekken om onze prestaties te verbeteren.

Focus op de hoogste kwaliteitsnormen

Good Clinical Practice (GCP) is de universele ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnorm voor de uitvoering van klinische proeven bij mensen. Dit kwaliteitscontinuüm – van het ontwerpen tot het uitvoeren van studies, het verzamelen en registreren van gegevens, tot het rapporteren en verspreiden van resultaten – vormt de basis voor elke stap die we zetten bij het vergaren van kennis via klinische ontwikkeling.

Onze productiefaciliteiten worden gebouwd en onderhouden om te voldoen aan wereldwijde regelgevingsnormen. De toepassing van geavanceerde technologie helpt ons efficiënter te werken en tegelijkertijd op verantwoorde wijze hulpbronnen te gebruiken.

Onze eigen en geëxploiteerde productiesites hebben goedkeuringen gekregen van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA), het Europees Geneesmiddelenbureau en de Chinese National Medical Products Administration (NMPA).