Ons onderzoek en ontwikkeling

Ontwikkeling van de geneesmiddelen van morgen

Innovatieve R&D vereist evenveel creativiteit als discipline van de wetenschap. Ons team van toegewijde wetenschappers in biologie, scheikunde, farmacologie, translationele geneeskunde en klinische wetenschap is enthousiast over de uitdagingen van het creëren van de geneesmiddelen van morgen. Het is hun verantwoordelijkheid, en hun passie, om kankerpatiënten ter wereld te helpen de therapieën te krijgen die ze nodig hebben.

Moleculair gerichte agentia

Doorbraken op het gebied van gen-sequencing en andere methoden om tumoren te karakteriseren hebben de studie van kanker verheven tot een studie van specifieke moleculaire kenmerken – bijvoorbeeld afwijkingen in HER2-, BRCA-, BRAF-, ALK- en EGFR-genen en -eiwitten. De mogelijkheid om specifieke ziektesubpopulaties te identificeren aan de hand van mutaties in bepaalde genen en eiwitten is een cruciale vooruitgang in de oncologie, die nieuwe behandelingen mogelijk maakt die doeltreffender zijn dan ooit.

“Rationeel geneesmiddelenontwerp” waarbij de doelwitten worden geselecteerd op basis van hun waargenomen rol in de groei en overleving van kankercellen, is vanaf het begin een hoeksteen geweest van onze ontwikkelingsinspanningen. Het heeft een aantal van onze intern ontwikkelde, moleculair gerichte geneesmiddelen/kandidaten opgeleverd, waaronderzanubrutinib.

Immuno-Oncologie middelen

Het inzetten van het lichaamseigen immuunsysteem voor de bestrijding van kanker is een boeiende en complexe onderneming. Immuuncheckpoints zijn moleculen op bepaalde immuuncellen die worden geactiveerd of geïnactiveerd om een immuunrespons op gang te brengen.

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam richt zich op de PD-1/PD-L1-as, evenals op andere aspecten van tumor-geassocieerde immuuncellen, om nieuwe kandidaat-geneesmiddelen te ontwikkelen die het vermogen van immuuncellen om een reactie tegen kankercellen op te bouwen, kunnen versterken. Daarnaast werken we aan de identificatie van mechanismen waarmee tumoren immuunsystemen omzeilen en richten we ons op zwakke punten in de immuniteitscyclus van kanker. Zo hebben we intern een imuuncheckpointremmer ontwikkeld.

Combinatie Oplossingen

Gerichte kankerbehandelingen blokkeren essentiële biochemische routes of gemuteerde eiwitten die nodig zijn voor de groei en overleving van tumorcellen. Toch kunnen andere immuunmechanismen in het lichaam de reactie van een patiënt belemmeren.

Ons R&Dteam evalueert combinatietherapieën die zich richten op verschillende stappen van anti-tumor immuniteit, en onderzoekt synergieën die zouden kunnen resulteren in sterkere en duurzamere reacties bij tumorvernietiging. Wij geloven dat het combineren van immuno-oncologische (I-O) middelen met gerichte behandelingen kan leiden tot duurzamere reacties en verbeterde overlevingskansen. Met een innovatieve, op biologie gebaseerde aanpak en geavanceerde kankermodellen die zijn gebouwd om I-O combinatietherapieën efficiënt te testen, werken wij aan de ontdekking van de volgende generatie kankerbehandelingen.

Wij onderzoeken voortdurend de rol van onze intern ontwikkelde kandidaat-geneesmiddelen in combinatietherapiebehandelingen in de oncologie.