Duurzaam innoveren

Vermindering van onze milieueffecten

De gezondheid van onze planeet is onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de mens. De wetenschap toont in toenemende mate aan dat verhoogde verontreinigingsniveaus correleren met een hogere incidentie van ziekten, waaronder sommige vormen van kanker. Bovendien leidt de klimaatverandering tot ongekende weersveranderingen, een stijging van de zeespiegel en andere problemen die wereldwijd gevolgen zullen hebben voor bedrijven en het leven van veel van onze patiënten zullen verstoren. Als bedrijf dat werkt aan behandelingen voor kanker en andere levensbedreigende ziekten, begrijpen wij onze verantwoordelijkheid om dit te doen op een manier die onze impact op de planeet en het klimaat vermindert.

Gezien de urgente aard van klimaatverandering richten wij ons eerst op de ontwikkeling van een wereldwijde klimaatstrategie. In 2021 hebben wij onze broeikasgasinventaris uitgebreid tot onze wereldwijde Scope 1- en Scope 2-emissies uit de directe verbranding van fossiele brandstoffen en het elektriciteitsverbruik in onze activiteiten. De groei van onze milieuvoetafdruk in 2021 weerspiegelt deze uitgebreide afbakening, evenals de toegenomen productie in onze fabrieken in Suzhou en Guangzhou.

In 2022 zullen wij onze eerste Scope 3-inventarisatie uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de impact van onze waardeketen. Op basis van deze informatie zullen wij doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen vaststellen en een stappenplan om deze doelstellingen te bereiken. We zijn ook van plan om een klimaatrisicobeoordeling uit te voeren die is afgestemd op de vereisten van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) om klimaatgerelateerde risico’s en kansen te identificeren die onze activiteiten zouden kunnen beïnvloeden. Door proactief de effecten van klimaatverandering op onze activiteiten te beoordelen, kunnen we passende maatregelen nemen om de bedrijfscontinuïteit en de levering van essentiële geneesmiddelen aan onze patiënten te waarborgen.

Wij blijven ons niet alleen inzetten voor het leveren van innovatieve en betaalbare geneesmiddelen, maar ook voor het handhaven van de hoogste normen op het gebied van ethiek en integriteit, operationele uitmuntendheid en zorg voor het milieu.

2022 Doelen

  • Broeikasgasinventaris uitbreiden met Scope 3 emissies van de waardeketen
  • Een klimaatrisicobeoordeling uitvoeren
  • Een wereldwijde klimaatstrategie vaststellen
  • Onderzoeken van de invoering van een programma voor productrentmeesterschap.