Onze onderneming en mensen

Wie wij zijn

Wij zijn van mening dat het niet voldoende is dat er werkzame geneesmiddelen bestaan. Ze moeten breed toegankelijk zijn om echt waardevol te zijn. Het bedrijf is opgericht om wereldwijd sneller, toegankelijker en betaalbaarder dan voorheen, hoogwaardige, innovatieve geneesmiddelen te leveren. Wij streven ernaar het goede voorbeeld te geven door een echt transformerend wereldwijd biotechbedrijf te worden. Onze organisatie is erop ingericht om anders te werken, door de sterke punten van een wereldwijde organisatie te combineren met diepgaande ervaring en expertise in onderzoek en klinische ontwikkeling in China, en end-to-end interne capaciteiten van ontdekking tot commercialisering.

Kanker kent geen grenzen.
Wij ook niet.

Empowerment van onze mensen

Betrokkenheid van onze collega’s

Wij hebben het geluk toptalent uit de sector aan te trekken, professionals die gemotiveerd zijn door onze visie om de biotechnologie-industrie te transformeren en innovatieve geneesmiddelen naar veel meer patiënten over de hele wereld te brengen.

Een groot deel van ons succes ligt in ons vermogen om naadloos over de grenzen heen te werken. Ons mondiale bedrijfsmodel stelt ons in staat medische en zakelijke topprofessionals aan te trekken, ongeacht hun locatie. Dit model bevordert een cultuur van wederzijds respect en begrip, aangezien onze collega’s met verschillende achtergronden en uit verschillende geografieën samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Aangezien kanker geen grenzen kent, doen wij dat ook niet.

Net zoals onze collega’s werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn in de wereld, streven ook wij ernaar een boeiende en lonende werkplek te bieden – een werkplek die collega’s ondersteunt en volop mogelijkheden biedt voor professionele groei. Wij willen dat onze collega’s zich gesterkt voelen om bij te dragen aan onze missie, waarbij ze niet alleen onze patiënten helpen, maar ook een blijvende positieve impact hebben op de wereld.

Betrokkenheid en ontwikkeling

Onze collega’s zijn enthousiast over hun werk en wij streven ernaar een levendige werkcultuur te cultiveren die voortbouwt op dit enthousiasme en die moedige innovatie stimuleert. Net zo belangrijk is het ondersteunen van het persoonlijk welzijn van onze collega’s. Door boeiende professionele mogelijkheden te bieden en een holistische kijk op welzijn te hanteren – een kijk die rekening houdt met financiële, fysieke en sociaal-emotionele gezondheid – werken we aan een cultuur waarin onze collega’s zowel professionele als persoonlijke voldoening kunnen vinden.

2022 Doelen:

  • Wereldwijde initiatieven ontplooien om het evenwicht tussen werk en privéleven te herstellen; en
  • Betrokkenheid van collega’s moet wereldwijd met drie procent verbeteren ten opzichte van engagementscores voor 2020

Een cultuur van erbij horen

Als wereldwijde organisatie met medewerkers van verschillende achtergronden en culturen, begrijpen wij dat het delen van uiteenlopende ideeën en perspectieven aanzet tot meer innovatie en ons vermogen om resultaten te leveren vergroot. Wij waarderen deze verschillen en moedigen collega’s aan om hun stemmen en perspectieven te delen om een cultuur van begrip en wederzijds respect te bevorderen. Wij verbieden ook discriminatie of intimidatie op de werkplek op grond van geslacht, etnische afkomst, ras, handicap, leeftijd, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, nationaliteit of gezinssituatie.

Leiderschap en Raad van Bestuur

Kom meer te weten over de mensen die ons bedrijf leiden met een gedeelde passie voor het verleggen van de grenzen van het “mogelijke”.