ESG-rapporten en doelstellingen

Het is onze missie om het eerste biotechnologiebedrijf van de volgende generatie op te bouwen – een bedrijf dat therapieën van de hoogste kwaliteit uitbreidt naar meer mensen over de hele wereld – door moed, aanhoudende innovatie en het uitdagen van de status quo.

Het is onze missie om het eerste biotechnologiebedrijf van de volgende generatie op te bouwen – een bedrijf dat therapieën van de hoogste kwaliteit uitbreidt naar meer mensen over de hele wereld – door moed, aanhoudende innovatie en het uitdagen van de status quo.

Onze waarden – Patients First, Bold Ingenuity, Collaborative Spirit, Driving Excellence – vormen de basis van waar wij voor staan.

Wij worden gedreven door de kracht van verandering. Wij leiden verandering door: levensreddende geneesmiddelen toegankelijk te maken voor miljarden patiënten over de hele wereld, de status quo uit te dagen en de grenzen te verleggen om het onmogelijke mogelijk te maken, systematische onrechtvaardigheden en ongelijkheden weg te nemen, en grenzeloze kansen te creëren voor mensen om zich te ontplooien. Wij geloven dat “Change Is The Cure” (verandering is de genezing), en dat begint bij ons!

Change Is The Cure geeft invulling aan onze missie en codificeert het werk dat wij doen om verder te gaan dan onze levensreddende geneesmiddelen en te voorzien in de uiteenlopende behoeften van de wereldbevolking – van patiënten en collega’s tot investeerders en de gemeenschappen waarin wij actief zijn; ons bedrijf speelt een belangrijke rol bij het creëren van een rechtvaardigere en duurzamere wereld.

We doen dit door ons te richten op:

Het bevorderen van de wereldwijde gezondheid

Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot innovatieve, levensveranderende geneesmiddelen, ongeacht waar ze zich bevinden. Van de ontdekking van nieuwe therapieën tot het vergroten van ons commerciële bereik, zijn wij vastbesloten om de biotechnologie-industrie te veranderen, door het creëren van effectieve geneesmiddelen die betaalbaar en toegankelijk zullen zijn voor veel meer kankerpatiënten over de hele wereld.

Highlights

 • 60+ preklinische programma’s, de meeste met first-in-class potentieel
 • 110+ klinische studies sinds 2013 in 45+ landen en regio’s met 18.000+ ingeschreven patiënten
 • 60+ landen en regio’s waar BRUKINSA is goedgekeurd
 • Nieuwe doelstelling: Vanaf 2024 elk jaar 10 of meer nieuwe moleculen naar de kliniek brengen.

Empowerment van onze mensen

Terwijl onze collega’s werken aan de verbetering van de wereldwijde gezondheid en het welzijn, streven ook wij naar een boeiende en lonende werkplek – een werkplek die het welzijn van collega’s ondersteunt en ruime mogelijkheden biedt voor professionele groei. Wij willen dat onze medewerkers zich gesterkt voelen om bij te dragen aan onze missie, waarbij ze niet alleen onze patiënten helpen, maar ook een blijvende positieve impact hebben op de wereld.

Highlights

 • 90% van de collega’s is trots om voor BeiGene te werken
 • 87% zou BeiGene graag aanbevelen aan hun vrienden en familie
 • 33% van de collega’s op het level van VP en hoger is vrouw, tegenover 24% in 2021

Duurzaam innoveren

Bij BeiGene erkennen we dat de menselijke gezondheid en de gezondheid van de planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wetenschappelijke studies tonen aan dat hogere verontreinigingsniveaus correleren met hogere incidentie van ziekten, waaronder sommige vormen van kanker. Bovendien blijven de gevolgen van de klimaatverandering in omvang en intensiteit toenemen, waardoor het risico op verstoringen van onze activiteiten en ons vermogen om zorg te verlenen aan onze patiënten toeneemt. Als bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid en de gelijkheid op gezondheidsgebied, vinden wij het noodzakelijk om ons bedrijf te runnen op een manier die de gevolgen voor het milieu beperkt, te beginnen met de klimaatverandering.

Highlights

 • Nieuwe doelstelling: vaststelling van een kwantitatieve Scopes 1- en 2-emissiedoelstelling in 2024.
 • Nieuwe doelstelling: een kwantitatief Scope 3-doel vaststellen in 2025. Om dit doel te bereiken zullen wij met tweederde van onze grondstoffenleveranciers samenwerken (op basis van uitgaven van 2021).

Ondersteuning van gemeenschappen

Wij begrijpen dat kanker en andere ziekten niet alleen patiënten treffen, maar ook hun naasten, zorgverleners en de gemeenschappen waarin zij leven. Wij zetten ons in om patiënten, mensen en gemeenschappen te ondersteunen met onze wetenschap, expertise, middelen, enthousiasme en kennis om een verschil te maken in het leven van degenen die er het meest toe doen.

Highlights

 • 40+ medische onderwijs- en onderzoeksevenementen over de hele wereld in 2022.
 • Lancering van ons programma voor geestelijke gezondheid, Talk About It voor patiënten en zorgverleners.
 • Nieuw doel: collega’s betrekken bij 10.000 uur wereldwijd vrijwilligerswerk in 2023

Verantwoord werken

Bij BeiGene zijn we vastbesloten om onze activiteiten op verantwoorde wijze uit te voeren. Onze waarden leiden ons tot integer, transparant en maatschappelijk verantwoord handelen. Dit omvat een sterk beheer van onze ESG-kwesties, proactieve dialoog met de belangrijkste belanghebbenden, ethisch verantwoord ondernemen en inkopen bij partners die onze inzet voor sociale en milieuverantwoordelijkheid delen.

Highlights

 • In 2022 ondertekenaar geworden van het UN Global Compact.
 • Nieuw doel: implementeren van een programma voor risicobeheer door derden.

ESG-rapport

BeiGene publiceert jaarlijks een ESG-verslag dat is opgesteld op basis van het Global Reporting Initiative (GRI) en waarin onze vooruitgang ten aanzien van korte- en langetermijndoelstellingen wordt geschetst.

Alle ESG verslagen van BeiGene zijn hier beschikbaar.