ESG-rapporten en doelstellingen

Ons engagement voor de toekomst: Gelijkheid en Duurzaamheid

De missie van BeiGene is het eerste biofarmaceutisch bedrijf van de volgende generatie uit te bouwen – een bedrijf dat miljarden mensen toegang geeft tot therapieën van de hoogste kwaliteit – door moed, volhardende innovatie en het uitdagen van de status-quo. Het bereiken van onze missie vereist dat we verantwoordelijk handelen in alle aspecten van ons bedrijf.

Het is onze ambitie om een toonaangevende maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn, die met moed, creativiteit en discipline handelt om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze belanghebbenden – van patiënten en collega’s tot investeerders en onze gemeenschappen, en ook aan het milieu. In 2021 hebben we onze ESG-functie geformaliseerd, geleid door een nieuwe Senior Director, Global Reputation en ESG Lead. We hebben ook een nieuwe ESG-strategie en -kader gelanceerd, Change Is the Cure, dat richting zal geven aan de ontwikkeling van doelen en doelstellingen voor onze meest materiële kwesties. Wij zullen jaarlijks in ons ESG-verslag verslag uitbrengen over onze inspanningen om onze doelstellingen te bereiken.

U kunt ons ESG-rapport hier raadplegen.