Voor Patiënten

Onze inzet voor patiënten

Kanker kent geen grenzen. En wij ook niet.

Bij BeiGene is onze kernwaarde “patiënten eerst”. Elke dag streven we ernaar om innovatieve geneesmiddelen van hoge kwaliteit sneller en betaalbaarder te maken. Het is niet genoeg dat innovatieve geneesmiddelen gewoon bestaan. We willen ervoor zorgen dat patiënten er toegang toe hebben. We werken samen met kankergemeenschappen in de VS, Europa, Azië en over de hele wereld om te leren van patiënten, verzorgers en gezinnen en hen de nodige steun te bieden om het bewustzijn te vergroten en levens te verbeteren.

Onze passie is partnerschap. Onze inzet voor patiënten is resoluut.

  • Wij communiceren eerlijk, transparant en accuraat.
  • Wij luisteren met empathie om van patiënten/verzorgers te leren en aan te sluiten waar zij zijn.
  • Wij respecteren de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt.
  • Wij stellen patiënten in staat om door middel van voorlichting en hulpmiddelen hun ziekte te beheersen.
  • Wij respecteren diversiteit en bevorderen inclusie onder alle mensen die met kanker te maken hebben.
  • Wij steunen initiatieven en programma’s die patiënten helpen een volwaardiger, meer betrokken leven te leiden.
  • Wij bieden onze werknemers mogelijkheden om zich in te zetten voor de kankerbestrijding.

Ons wereldwijde patientveiligheidsteam streeft naar een veiliger gebruik van geneesmiddelen gedurende de hele levenscyclus van het product, van de ontwikkeling tot de commercialisering. Dit team van wetenschappers en artsen is toegewijd aan het karakteriseren van de veiligheid van onze producten om bekende risico’s voor het welzijn van patiënten wereldwijd tot een minimum te beperken.

Meer informatie vindt u hier.

Inzichten van patiënten verkrijgen

Wij denken na over de mogelijke gevolgen voor patiënten bij elke stap in ons geneesmiddelenontwikkelingsproces, van de vroege ontwikkelingsfase tot het beschikbaar stellen van geneesmiddelen aan patiënten. Voor informatie over hoe u inzichten en perspectieven kunt aandragen die ons inzicht in de behoeften van patiënten kunnen verbeteren, kunt u contact opnemen met

Samenwerken met belangengroepen van patiënten

Partnerschap is een essentieel element in het creëren van geneesmiddelen die waardevol zijn voor de patiëntengemeenschappen die wij bedienen. Patiëntenorganisaties zijn belangrijke partners die ons helpen de perspectieven van patiënten en verzorgers te begrijpen en in ons werk te verwerken. Wij streven ernaar een voorkeurspartner te zijn voor patiëntenbelangenorganisaties. Wij streven ernaar goed te luisteren en de prioriteiten van elke patiëntengroep te begrijpen.

In al onze interacties met belangenorganisaties van patiënten streven wij naar de hoogste normen van integriteit en houden wij ons aan de gedragscodes van de sector en de relevante wetten met betrekking tot patiëntenbetrokkenheid en -belangenbehartiging. Onze verbintenis omvat het respecteren van de onafhankelijkheid van patiëntenbelangengroepen in hun politieke oordeel, strategieën, beleid en activiteiten; wij zullen nooit vragen aan een patiëntenbelangengroep om een receptplichtig geneesmiddel te promoten; en we zullen ervoor zorgen dat de doelstellingen en reikwijdte van onze partnerschappen transparant zijn en dat financiële of niet-financiële steun duidelijk wordt erkend.

Wij verwelkomen voortdurende partnerschappen rond innovatieve programma’s die zijn ontworpen om kankerpatiënten te helpen. Patiëntenorganisaties worden aangemoedigd contact op te nemen met om de mogelijkheden tot samenwerking met ons te onderzoeken. 

Onze geneesmiddelen  

Wij werken aan een snellere levering van hoogwaardige, innovatieve, impactvolle geneesmiddelen, die overal ter wereld toegankelijker en betaalbaarder zijn. Hier vindt u meer informatie over onze geneesmiddelen.

Contact

We willen van u horen

Heb je een vraag, een ervaring, of een idee om te delen? Wij luisteren. Neem contact met ons op via .

Melding van ongewenste neveneffecten

Belangrijk: Patiënten moeten een arts raadplegen wanneer zij een ongewenst neveneffect vermoeden. Praat met uw arts en neem contact met ons op via .

U kunt uw bijwerking ook melden bij het lareb, het national bijwerkingen centrum op www.lareb.nl.