Verantwoordelijk handelen

Bij BeiGene streven wij onze bedrijfsdoelstellingen na met integriteit, vertrouwen en respect, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften. Wij worden erkend voor ons kankeronderzoek en onze geneesmiddelenontwikkeling, de kwaliteit van ons werk en onze integriteit.

Wij verbinden ons ertoe onze activiteiten ethisch, wettelijk en met de grootst mogelijke integriteit uit te voeren.

Om de naleving te bevorderen van de wetten, industriële richtlijnen en onze eigen normen die van toepassing zijn op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van onze geneesmiddelen, hebben wij een uitgebreid complianceprogramma opgesteld. Dit programma is gestructureerd volgens de wettelijke en reglementaire vereisten, de richtlijnen van de industrie en de beste praktijken in de landen waar we actief zijn, zoals die welke worden aanbevolen door de “Compliance Program Guidance for Pharmaceutical Manufacturers” (OIG Guidance) van de U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General.

Ons complianceprogramma, dat is vastgelegd in de Gedragscode van de onderneming, is bedoeld om (1) inbreuken op wetten, regels, voorschriften en onze interne beleidslijnen en procedures te voorkomen, op te sporen en te verhelpen, en (2) een cultuur van de hoogste ethiek en integriteit binnen de organisatie te bevorderen. Wij hebben ons complianceprogramma afgestemd op de unieke omgeving en risico’s van ons bedrijf. Onze Chief Compliance Officer is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van de effectiviteit van het complianceprogramma, en brengt periodiek verslag uit aan de bedrijfsleiding en de raad van bestuur.

Zoals de OIG Guidance erkent, kan de implementatie van een complianceprogramma echter niet garanderen dat ongepast gedrag van werknemers wordt voorkomen. Daarom proberen wij ons complianceprogramma voortdurend te verbeteren en moedigen wij open communicatielijnen met interne en externe belanghebbenden aan. Daarom hebben we een wereldwijde hulplijn en een webportaal waar vermoedelijke schendingen van het bedrijfsbeleid, wetten of ethische kwesties kunnen worden gemeld. Meldingen kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem en zonder vrees voor vergelding worden gedaan. Alle beschuldigingen of meldingen worden bekeken en, indien nodig, onderzocht, zodat passende corrigerende maatregelen kunnen worden genomen wanneer dat gerechtvaardigd is.

 

Ons complianceprogramma is ontworpen om aan onze evoluerende behoeften te voldoen.

 

Anti-omkoping en corruptie

BeiGene tolereert geen enkele omkoping of corruptie en verbindt er zich toe om professioneel, eerlijk en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties. Elk jaar ondertekenen onze werknemers ons anti-omkoping- en corruptiebeleid. Bovendien ontvangt de Auditcommissie van onze Raad van Bestuur elk kwartaal een verslag over de activiteiten in het kader van het anticorruptie- en nalevingsprogramma.

BeiGene tolereert geen enkele omkoping of corruptie en verbindt er zich toe om professioneel, eerlijk en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties. Elk jaar ondertekenen onze werknemers ons anti-omkoping- en corruptiebeleid. Bovendien ontvangt de Auditcommissie van onze Raad van Bestuur elk kwartaal een verslag over de activiteiten in het kader van het anticorruptie- en nalevingsprogramma.

Bij Beigene geloven we dat kanker geen grenzen kent en wij ook niet. Wij steunen inspanningen van de gezondheidszorgindustrie en overheidsbeleid die de wetenschap vooruithelpen, medische innovatie bevorderen en ervoor zorgen dat patiënten over de hele wereld zich de behandeling kunnen veroorloven. Wij streven ernaar het vertrouwen van onze stakeholders te verdienen door patiënten op de eerste plaats te zetten, op verantwoorde wijze zaken te doen en open en transparant te zijn. Wij hanteren toonaangevende normen in de sector en werken samen met organisaties die onze missie delen om het eerste biofarmaceutische bedrijf van de volgende generatie op te bouwen – een bedrijf dat therapieën van de hoogste kwaliteit voor meer mensen toegankelijk maakt – door moed, volhardende innovatie en door de status quo uit te dagen. Wij sponsoren programma’s en nemen deel aan activiteiten die de wetenschappelijke gemeenschap, patiënten en zorgverleners, belangenorganisaties, achtergestelde gemeenschappen en professionals in de gezondheidszorg wereldwijd ondersteunen.